Vaccinera dig mot 
Bältros

ÄldrePar_edited.jpg
Influensa

Vaccinera dig mot Influensa hos oss.

Riskgrupper kommer att erbjudas vaccination på sin vårdcentral

INFLUENSAVACCINATIONEN KOSTAR 300:-

Bältros

Skydda dig mot Bältros genom att vaccinera dig.

Vi har det nya vaccinet Shingrix som ger ett utmärkt skydd mot Bältros

TBE

Alla från ett års ålder kan påbörja en vaccination.

Vaccinera Kalmar påminner dig med SMS när det är dags för nästa dos.

Lunginflammation

Pneumokocker är den vanligaste bakterien som orsakar lunginflammation.Det finns två olika vacciner mot lunginflammation och vi ebjuder båda.

Grundskydd

Rekommendationer om vad vi alla förväntas vara skyddade mot. Grundskyddet kan behöva ses över...

Resevaccin

Beroende å resmål, resans art och längd är det rimligt och ibland nödvändigt att vaccinera sig mot vissa sjukdomar.

Övriga vacciner

Skaffa dig skydd mot TBE och Bältros. Det finns vacciner mot influensa och lunginflammation och HPV... 

Vi håller på att bygga den här webbsidan och hoppas på förståelse för de delar som inte är klara