top of page
DIFTERI

Förr kallades difteri för stryparsjukan då man kan få svårigheter att andas. Den orsakas av en bakterie som överförs genom hostningar och nysningar. Bakterien var vanlig i Sverige i början på 1900-talet och tusentals barn dog. Den finns över hela världen och ibland förekommer fortfarande epidemier. I mitten på 90-talet drabbades man i Ryssland och mer än 50 000 människor insjuknade.
P.g.a. förbättrad hygien och den allmänna vaccinationen är difteri mycket ovanligt i Sverige. 

 

 VACCIN

 

Skydd mot difteri ingår i grundvaccinationen som innehåller stelkramp, difteri, kikhosta och i vissa vaccin även polio.

Grundvaccinationen bör fyllas på minst var 20:e år.

bottom of page