top of page

POLIO

Polio är ett virus som kan leda till förlamningar och som smittas framförallt via förorenat vatten men kan även spridas vid nära kontakt mellan människor. Det var vanligt förekommande under första halvan av 1900-talet men tack vare vaccinationer har det bekämpats framgångsrikt i Sverige. 
 

Symptom 

Influensalikandebesvär

Förlamningar

Feber, huvudvärk, illamående och kräkningar. 

Folkhälsomyndigheten (21 Feb. 2022) Vaccin mot mässlng. www.folkhälsomyndigheten.se

bottom of page