top of page

KIKHOSTA
 

Symtomen vid kikhosta orsakas av toxin (gift) som utsöndras av bakterien Bordetella pertussis. Giftet dödar cilieceller i luftvägarna. Cilerna ska föra upp slem ur luftvägarna. Då cilierna försvinner måste slemmet som bildas i luftvägarna hostas upp i stället och man hostar så man kiknar.

Man kan få kikhosta flera gånger och en tredjedel av föräldrar till barn som har kikhosta får själva sjukdomen.

Spädbarn blir sjukast.

När barn under 3 månaders ålder får kikhosta så läggs sju av tio in på sjukhus. Tyvärr förekommer det enstaka dödsfall, även i Sverige. I världen avlider 195 000 barn varje år av sjukdomen. Spädbarn smittas oftast av personer i den närmaste omgivningen som inte är medvetna om att de har kikhosta.

 

VACCIN

Vaccinet kan ges ges till barn först vid 3 månaders ålder och innan dess är det nyfödda barnet mottagligt för smitta.
Effekten av vaccination avtar efter fem år och immunitet efter genomgången kikhosta finns kvar i femton år.

Sen kan man få sjukdomen igen, kanske så lindrigt att man inte förstår att det är kikhosta som man har.

Man kan fundera på om man ska förnya sin vaccination om man har spädbarn i familjen.

I anglosaxiska länder så rekommenderar man gravida kvinnor att vaccinera sig i v27-36 vid varje graviditet. På så sätt för de över sina antikroppar till barnet som kommer att födas med ett skydd som räcker de månader som går tills barnet kan vaccineras.

bottom of page