MÄSSLING

Mässling är en allvarlig och mycket smittsam sjukdom. Spädbarn, vuxna och immunsupprimerade personer löper högre risk för svåra komplikationer vid insjukandande av mässling. Före vaccinet gick sjukdomen i vågor där flera hundra dödsfall rapporterades årligen, sedan tidigt 1900-tal. Med förbättrad hygien och matvanor sjönk antalet dödsfall. 

Symptom

Snabbt stigande geber, irritation i ögon, torrhosta. Storfläckigt rött utslag. 

VACCIN

Vaccinet är en komminationsvaccin mot mässling-påssjuka-röda hund. Det ingår i det allmäna vaccinationsprommet och i grundskyddet vid utlandsresor.  

Folkhälsomyndigheten (21 Feb. 2022) Vaccin mot mässlng. www.folkhälsomyndigheten.se