natur_kvinna_omfamnar_barn_på_skogspro

TBE-vaccination

För att du inte ska få ett livslångt lidande av ett fästingbett

TBE sprids omgående från fästingen om denne har viruset. Viruset finns nämligen i fästingens saliv som den in-söndrar direkt vid bettet för att blodet inte ska koagulera.

TBE är en engelsk förkortning för tick borne encephalitis, fästingburen hjärninflammation.  Smittan förekommer främst i södra och mellersta Sverige. Ungefär en tredjedel får allvarlig TBE som yttrar sig som en hjärninflammation med hög feber, svår huvudvärk, förvirring och emellanåt kramper och förlamningar samt livslånga restsymtom. Svår TBE-infektion kräver ofta lång intensivvård.

Till att börja med får du tre doser, de första två med ca en månads mellanrum (och sen har du ett bra skydd) och den tredje 5 till 12 månader efter den andra.

Alla från ett års ålder kan påbörja en vaccination.

Kalmar Vaccination påminner dig med SMS när det är dags för nästa dos. En vaccination kostar 425 kr. per dos.

Vaccination mot svår Lunginflammation

För att du inte ska få en mycket allvarlig Pneumokockinfektion

Pneumokockinfektioner kan delas in i två typer; icke-invasiva och invasiva infektioner. Till de icke-invasiva infektionerna räknas den typ av lunginflammation som drabbat endast lungvävnaden utan att pneumokockbakterierna spridit sig.

De invasiva pneumokockinfektionerna är ofta betydligt allvarligare och innebär att pneumokockbakterierna spridit sig och orsakat exempelvis blodförgiftning (sepsis) eller hjärnhinneinflammation.

Sedan mer än 40 år tillbaka har ett så kallat polysackaridpneumokockvaccin (PPV) funnits mot invasiva pneumokockinfektioner hos vuxna.

En annan typ av vaccin är det så kallade konjugerade pneumokockvaccinet (PCV). Om du vaccineras med det konjugerade pneumokockvaccinet (PCV) kan det minska bärarskap av pneumokocker och du kan därför inte föra smittan vidare till omgivningen. Det konjugerade vaccinet förebygger båda invasiv sjukdom och lunginflammation orsakad av pneumokocker.

Vaccination med det nyare vaccinet ges med endast en dos och kostar 795 kr.

AdobeStock_260972528 (1).jpg
Bältros.jpg

Bältros

Så att du halverar risken att få bältros

Sjukdomen ger vanligen smärta och utslag i form av blåsor. Typiskt för sjukdomen är att blåsorna lägger sig som ett band på ena sidan av kroppen, men de kan komma var som helst på kroppen. En vanlig komplikation är postherpetisk neuralgi (PHN) med smärta i nerver som kvarstår mer än tre månader. Detta smärttillstånd drabbar cirka tio procent av dem som får bältros.

En person som aldrig haft vattkoppor har inget vilande vattkoppsvirus i kroppen och kan därför inte få bältros. Man kan inte få bältros av någon som har vattkoppor eller bältros. I ovanliga fall kan en person med bältros smitta någon som inte har haft vattkoppor, denne får då vattkoppor.

Kliniska studier har visat att vaccination minskar risken att få bältros med 50 procent. Risken att få det långvariga smärttillståndet minskade med 67 procent. Smärta i samband med pågående bältrosinfektion minskade med 60 procent.

 

Vaccination mot bältros görs med endast en dos.

Priset för vaccinationen är 1795 kr.

VACCINATIONER

ÖVRIGA VACCINATIONER

Vänligen kontakta oss per mejl eller telefon för att beställa vaccinationer som inte finns med i bokningsenheten.

072 442 00 90

info@vaccinera.com

Jogging.jpg

072 442 00 90

  • Facebook

©2020 by Sands and Seas AB