top of page
 • Förr kallades difteri för stryparsjukan då man kan få svårigheter att andas. Den orsakas av en bakterie som överförs genom hostningar och nysningar. Bakterien var vanlig i Sverige i början på 1900-talet och tusentals barn dog. Den finns över hela världen och ibland förekommer fortfarande epidemier. I mitten på 90-talet drabbades man i Ryssland och mer än 50 000 människor insjuknade.
  P.g.a. förbättrad hygien och den allmänna vaccinationen är difteri mycket ovanligt i Sverige. 

  Vaccin

   

  Skydd mot difteri ingår i grundvaccinationen som innehåller stelkramp, difteri, kikhosta och i vissa vaccin även polio.

  Grundvaccinationen bör fyllas på minst var 20:e år.

  Difteri

 • Symtomen vid kikhosta orsakas av toxin (gift) som utsöndras av bakterien Bordetella pertussis. Giftet dödar cilieceller i luftvägarna. Cilerna ska föra upp slem ur luftvägarna. Då cilierna försvinner måste slemmet som bildas i luftvägarna hostas upp i stället och man hostar så man kiknar.

  Man kan få kikhosta flera gånger och en tredjedel av föräldrar till barn som har kikhosta får själva sjukdomen.

  Spädbarn blir sjukast.

  När barn under 3 månaders ålder får kikhosta så läggs sju av tio in på sjukhus. Tyvärr förekommer det enstaka dödsfall, även i Sverige. I världen avlider 195 000 barn varje år av sjukdomen. Spädbarn smittas oftast av personer i den närmaste omgivningen som inte är medvetna om att de har kikhosta.

  Vaccin

  Vaccinet kan ges ges till barn först vid 3 månaders ålder och innan dess är det nyfödda barnet mottagligt för smitta.
  Effekten av vaccination avtar efter fem år och immunitet efter genomgången kikhosta finns kvar i femton år.

  Sen kan man få sjukdomen igen, kanske så lindrigt att man inte förstår att det är kikhosta som man har.

  Man kan fundera på om man ska förnya sin vaccination om man har spädbarn i familjen.

  I anglosaxiska länder så rekommenderar man gravida kvinnor att vaccinera sig i v27-36 vid varje graviditet. På så sätt för de över sina antikroppar till barnet som kommer att födas med ett skydd som räcker de månader som går tills barnet kan vaccineras.

  Kikhosta

 • Polio är ett virus som kan leda till förlamningar och som smittas framförallt via förorenat vatten men kan även spridas vid nära kontakt mellan människor. Det var vanligt förekommande under första halvan av 1900-talet men tack vare vaccinationer har det bekämpats framgångsrikt i Sverige. 
   

  Symptom 

  Influensalikandebesvär

  Förlamningar

  Feber, huvudvärk, illamående och kräkningar. 

  Polio

 • Change the text and add your own content, including any information that is relevant to share. Then customize the font, size and scale to make it your own.

  Stelkramp

Hos oss kan du kan vaccinera dig mot kikhosta, stelkramp och difteri.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gravida vaccinerar sig v.16.

Vi har även ett vaccin som innehåller en booster mot polio.

Kikhosta/Stelkramp/Difteri & Polio

 • Meningokockinfektion kan leda till en allvarlig sjukdom som kan utvecklas snabbt och leda till dödlig utgång. Det är en akut febersjukdom som vanligtvis resulterar i hjärnhinneinflammation. Den allvarligaste formen av meningokockinfektion är sepesis (blodförgiftning) med sjunkande blodtryck och hudblödningar. Större utbrott har rapporterads bl.a. från Afrika. Vid resor till Saudiarabien inför Hajj krävs vaccination mot meningokocksjukdom.

  Symptom

  Svår huvudvärk, nackstyvhet, kräkningar.

  Omtöcknad, förvirring, i svåra fall medvetslöshet. 

  Hudblödningar och sjunkade blodtryck.

   

  Vaccin

  Det finns två olika vacciner mot två olika grupper av meningokocker. 

  Om meningokocker

 • Rekommenderas för vuxna samt barn från 6 veckors respektive 2 års ålder.

  En dos

  Vaccin mot grupp A, C, Y & W

 • Rekommenderas för barn från 2 månaders respektive 10 års ålder (beroende av vaccin) och vuxna. 

  Två doser.

  Vaccin mot grupp B

Meningokocker

 • Mässling är en allvarlig och mycket smittsam sjukdom. Spädbarn, vuxna och immunsupprimerade personer löper högre risk för svåra komplikationer vid insjukandande av mässling. Före vaccinet gick sjukdomen i vågor där flera hundra dödsfall rapporterades årligen, sedan tidigt 1900-tal. Med förbättrad hygien och matvanor sjönk antalet dödsfall. 

  Symptom

  Snabbt stigande geber, irritation i ögon, torrhosta. Storfläckigt rött utslag.

 • Påssjuka är en virusinfektion med hög smittspridning. Den vanligaste symptomen är svullnader i halsen som ser ut som påsar.

   

  Andra symptom inkluderar:

  Feber

  Trötthet 

  Illamående

  Huvudvärk 

  Ont i när du tuggar

 • Röda hund är en av de klassiska barnsjukdomarna. Anledningen till att man vill vaccinera mot röda hund är bl.a. för att om gravida blir smittade kan det orsaka fosterskador.

   

  Det senaste fallen av barn som fötts med medfödd röda hund i Sverige var 2011 och 2014. Då hade mammorna inte vaccinerat sig och hade varit utomlands.

   

  Sjudomen orsakas av ett rebellavirus som sprids via luften som en droppsmitta.  

  Eftersom vaccination mot röda hund ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet i Sverige är smittrisk väldigt låg. I låginkomstländer utan allmän vaccinationsprogram är sjudomen fortfarande vanlig. 

MPR (Mässling, påssjuka & röda hund)

Vaccinet är en komminationsvaccin mot mässling-påssjuka-röda hund (MPR). Det ingår i det allmäna vaccinationsprommet och i grundskyddet vid utlandsresor.

  • Hos oss kan du kan vaccinera dig mot kikhosta, stelkramp och difteri.
   Dessa vaccin ingår i barnvaccinationsprogrammet. Skyddet är inte livslångt.
   Skyddet mot kikhosta avtar efter 6-7 år. Har man haft sjukdomen är skyddet cirka 15 år. Du kan alltså få kikhosta när du är vuxen och kan då smitta ovaccinerade barn. Faktum är att 25-30% av föräldrar till barn med kikhosta blir smittade av barnet.

   Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gravida vaccinerar sig från v. 16 för att skydda barnet mot kikhosta.

   Vi har även ett vaccin som innehåller en booster mot polio

   Du kan läsa mer om de olika sjukdomarna som ingår i vaccinationen nedan.
    

   • Förr kallades difteri eller äkta krupp för stryparsjukan då man får svårigheter att andas. Den orsakas av en bakterie som utsöndrar ett gift och bakterien överförs genom kontaktsmitta, hostningar och nysningar. Bakterien var vanlig i Sverige i början på 1900-talet och tusentals barn dog. Den finns över hela världen och ibland förekommer fortfarande epidemier. I mitten på 90-talet drabbades man i Ryssland och mer än 50 000 människor insjuknade. Dödligheten är ca 10%.
    Det finns även en hudvariant av difteri.
P.g.a. förbättrad hygien och den allmänna vaccinationen är difteri mycket ovanligt i Sverige. 

    Vaccin
    Skydd mot difteri ingår i grundvaccinationen som innehåller stelkramp, difteri, kikhosta och i vissa vaccin även polio.
    Grundvaccinationen bör fyllas på minst var 20:e år.

   • Symtomen vid kikhosta orsakas av toxin (gift) som utsöndras av bakterien Bordetella pertussis. Giftet dödar cilieceller i luftvägarna. Cilerna ska föra upp slem ur luftvägarna. Då cilierna försvinner måste slemmet som bildas i luftvägarna hostas upp i stället och man hostar så man kiknar.
    Man kan få kikhosta flera gånger och en tredjedel av föräldrar till barn som har kikhosta får själva sjukdomen.
    Spädbarn blir sjukast.

    När barn under 3 månaders ålder får kikhosta så läggs sju av tio in på sjukhus. Tyvärr förekommer det enstaka dödsfall, även i Sverige. I världen avlider 195 000 barn varje år av sjukdomen. Spädbarn smittas oftast av personer i den närmaste omgivningen som inte är medvetna om att de har kikhosta.
    Om man vaccinerar den gravida mamman från och med vecka 16 kommer hon bilda antikroppar som förs över till barnet och skyddar barnet upp till 6 månaders ålder.

    Vaccin

    Vaccinet kan ges till barn först vid 3 månaders ålder och innan dess är det nyfödda barnet mottagligt för smitta.
Effekten av vaccination avtar efter fem år och immunitet efter genomgången kikhosta finns kvar i femton år.
    Sen kan man få sjukdomen igen, kanske så lindrigt att man inte förstår att det är kikhosta som man har.
    Man kan fundera på om man ska förnya sin vaccination om man har spädbarn i familjen.

    I anglosaxiska länder så rekommenderar man gravida kvinnor att vaccinera sig i v27-36 vid varje graviditet. På så sätt för de över sina antikroppar till barnet som kommer att födas med ett skydd som räcker de månader som går tills barnet kan vaccineras. I Sverige rekommenderar Folkhälsomyndigheten vaccination från vecka 16.

   • Polio är ett virus som kan leda till förlamningar och som framförallt smittar via förorenat vatten men kan även spridas vid nära kontakt mellan människor. Det var vanligt förekommande under första halvan av 1900-talet men tack vare vaccinationer har det bekämpats framgångsrikt i Sverige. 
     

    Du ska ha fått minst fyra doser av poliovaccin för att vara skyddad. Inför en resa till ett land med polio rekommenderas en femte dos. 

   • Stelkrampsbakterien, tetanus, finns i jord och avföring från djur. Bakterien kan växa i orena sår utan att såren ser infekterade ut. Till exempel kan det vara att man sticker sig på en rostagg. Nästan varje år inträffar något fall av stelkramp i Sverige. Sjukdomen beror på ett gift som bakterien orsakar och detta gift orsakar en förlamning. Den som sjuknar i stelkramp behöver flera veckors intensivvård på sjukhus.

     

    Skyddet efter grundvaccinationen och en boosterdos räcker i 20 år. 

  • Vaccinet är en kombinationsvaccin mot mässling-påssjuka-röda hund (MPR).
   Det ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet. Dessa sjukdomar omfattas av smittskyddlagen.

   • Mässling är en allvarlig och mycket smittsam sjukdom. Spädbarn, vuxna och immunsupprimerade personer löper högre risk för svåra komplikationer vid insjuknande av mässling. Före vaccinet gick sjukdomen i vågor där flera hundra dödsfall rapporterades årligen, sedan tidigt 1900-tal. Med förbättrad hygien och matvanor sjönk antalet dödsfall. 

    Mässling är vanligt i sydöstra Europa och utanför EU men förekommer även sporadiskt i Sverige. Inför resor bör man vaccinera sig om man inte är säker på att man har ett skydd mot mässling. Har du haft mässling som barn kan du inte få det igen.


    Symtom
    Snabbt stigande feber, irritation i ögon, ljuskänslighet, torrhosta, storfläckigt rött utslag och hög feber. Kan ge svåra komplikation med hjärninflammation som kan ge livslånga besvär. 1 av 1000 avlider av mässling.

   • Påssjuka är en virusinfektion med hög smittspridning.
    Den vanligaste symptomen är svullnader i halsen som ser ut som påsar.
    Andra symtom är feber, trötthet, illamående, huvudvärk. Det kan göra ont när man tuggar vilket gör att man inte vill äta. Viruset kan också orsaka inflammation i testiklar och ovarier och det finns en viss risk att fertiliteten påverkas. 

   • Röda hund är en av de klassiska barnsjukdomarna och orsakas av ett virus som sprids mellan människor. Om en gravid kvinna får röda hund så kan fostret få svåra medfödda skador av sjukdomen. Det gäller framför allt under de första tolv veckorna av graviditeten, då drabbas 90% av fostren. Det är också farligt att få sjukdomen under den senare delen av graviditeten.
     
    Det senaste fallen av barn som fötts med medfödd röda hund i Sverige var 2011 och 2014. Då hade mammorna inte vaccinerat sig och hade varit utomlands.
     
    Sjukdomen orsakas av rubellavirus som sprids via luften som droppsmitta.  
    ​​​
    Eftersom vaccination mot röda hund ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet i Sverige är smittrisk väldigt låg. I låginkomstländer utan allmän vaccinationsprogram är sjukdomen fortfarande vanlig. 

  • Denguefeber orsakas av ett virus som överförs av dagstickande myggor som trivs bäst i tätt bebyggda områden.
Inkubationstid: 1-2 veckor

   Symtom
   Hastigt insjuknande med muskelsmärtor och hög feber. Efter några dagar kan utslag uppstå som kan likna mässling eller scharlakansfeber och den sjuke blir medtagen med låg puls. Konvalescensen kan bli långsam med svår trötthet. Någon procent kan drabbas av blödningar (DHF=servere dengue) som kan bli allvarliga och leda till cirkulatorisk chock. 
Har man en gång drabbats av Denguefeber och blir smittad igen är risken större för att drabbas av svår Denguefeber (DHF) Det finns inget botemedel mot Denguefeber utan behandlingen är symtomatisk.

   Vaccin
   Qdenga är ett nytt vaccin som skyddar mot de vanligaste typerna av Dengue. Skyddet varar i ca 4-5 år hos de som bor i områden med Denguefeber. Qdenga rekommenderas i första hand till den som tidigare varit drabbat av Denguefeber. Vaccinet är godkänt från 4 års ålder men rekommenderas från 6-60 års ålder. Man behöver två doser med 3 månaders mellanrum. Ska inte ges till immunsupprimerade, gravida eller om man ammar då vaccinet är ett försvagat levande vaccin.


   Biverkningar: Lindriga. Vanligt med smärta vid injektionsställe

  • Ursprunget för Gula febern är Afrika där det första dokumenterade fallet var 1648. Den sprids mellan människor via myggor. Under 1700-t dog 1 av 2 soldater av Gula febern. Idag är den endemisk i Afrika och Sydamerika.

   Symtom 


   Blir du smittad kan du insjukna akut med feber, muskelvärk och huvudvärk.
Levern kan påverkas (gulsot) om allmäntillståndet försämras och blödningar framförallt allt från mag-/tarmkanalen kan förekomma. Vid svår sjukdom är dödligheten omkring 50%.    

   Många länder i Afrika och Sydamerika har krav på vaccinering. Ett särskilt läkarintyg utfärdas i samband med vaccination.
Vaccinering sker med en dos och ger skydd för livet. Vaccinet är ett levande försvagat virus och får inte ges till gravida eller personer med nedsatt immunförsvar. Ska inte heller ges till de som är äggallergiker.

  • Hepatit A är ett virus som utsöndras i avföring. Smitta sker via avloppsvatten och framförallt fingrar som hanterar mat som har förorenats i kombination med toalettbesök. Viruset kan även överföras via infekterad dryck och mat. Under 2020 infekterades 9 personer i Sverige där frysta importerade hallon var den misstänkta smittkällan. 

Viruset överlever djupfrysning och 60 grader C i en timmes tid. Det klarar sig bra i rumstemperatur upp till en vecka och kan fortfarande smitta från en månad gammal torkad avföring.   Symtom 


   Feber, illamående, i vissa fall kräkningar och gulhet i huden.
Urinen kan få en mörk färg och avföringen kan bli kittfärgad.
De flesta upplever extrem trötthet och dålig matlust som kan vara under en längre period.     Den genomsnittliga tiden för sjukskrivning är ca. 30 dagar. Mortaliteten är 1%.

   Vaccin
   Vaccinet kan tas från 1 år och ska tas i två omgångar. Andra dosen ska tas tidigaste efter 6-12 månader och då anses den räcka i 30 år. Det finns kombinationsvaccin för Hepatit A & B.

  • Hepatit B överförs huvudsakligen via blod eller sexuellt. Det är en vanligt förekommande sjukdom där man uppskattar att det finns ca. 240 miljoner kroniska bärare av Hepatit B.    

   Symtom


   Extrem trötthet, dålig matlust under flera veckor till månader. Kraftig leverinflammation där huden blir gul. 5% av alla vuxna utvecklar en kronisk leverinflammation och är fortsatt smittsamma. Ju yngre man är vid smittotillfället desto större är risken för kronisk sjukdom. I kronisk fas kan Hepatit B orsaka levercancer. 

   Vaccin
Vaccinet ges med tre doser. Doserna ges med följande intervaller:
Dag 0, efter 1 månad och sedan efter 5 månader.

   Det finns även ett kombinationsvaccin som skyddar mot både Hepatit A och B.

  • En virusorsakad hjärninflammation som sprids via myggor och som är vanligt förekommande i Sydostasien. Sjukdomen kan inte spridas direkt från människa till människa. Ungefär 1/1000 myggor är infekterade i endemiska områden. Vid bett av infekterad mygga är den uppskattade risken att smittas ca. 1/10.    

   Symtom


   Feber, huvudvärk, illamående och kräkningar. 
I svåra fall: medvetslöshet, kramper och förlamning. Dödligheten är hög och överlevande patienter blir ofta aldrig 100% återställda. 

   Vaccin
   Rekommenderas till de som är 2 månader och äldre och som ska vistas en längre tid där sjukdomen är endemisk och för de som är utsatta för risk genom sitt arbete. Grundvaccineringen består av två eller tre doser beroende på ålder. För bra skydd ska du ta två doser med en till fyra veckors mellanrum.
    
   Om du har fyllt 60 år kan du även få en påfyllnadsdos en till två månader efter dos två för att få ett bättre skydd. Därefter har du skydd i minst 1 år. Ytterligare en dos efter ett år, oavsett om du har tagit två eller tre doser, ger ett skydd i tio år.

  • Kolera
   Klassisk Kolera är en allvarlig sjukdom som obehandlad har hög dödlighet. Den orsakas av en bakterie som heter Vibrio Cholerae som finns i vatten med låga salthalter eller i sötvatten. Kolera sprids via förorenat dricksvatten och i länder där vattenstandarden är otillräcklig. Majoriteten av smittade personer visar inga eller endast milda symtom vilket ökar risken för smittspridning. 
    
   I Sverige finns inte bakterien men den kan isoleras från resenärer som smittats i länder där Kolera finns. 

   Symtom
   Akuta mag-och tarmsymtom med mycket riklig och vattnig avföring. Snabb uttorkning som följs av cirkulationskollaps. 

   Vid obehandlade fall är risken hög att avlida inom några timmar. Behandling består först och främst av att kompensera för vätske-och salt bristen. ​

   E.Coli
   Många olika E.Coli kan orsaka turistdiarré som är ett samlingsnamn för besvär med lös mage som man kan få vid utlandsresor. Det är störst risk att få turistdiarré i länder med dålig livsmedelshygien och dålig vattenrening. 

   Symtom
   Diarré, magont, illamående, kräkningar och feber. 

   Vaccin
   Ett oralt vaccin ges för både Kolera och E.coli. Vaccinet heter Dukoral där två doser ska tas med 1 veckas intervall. Ska man resa igen inom 2 år behövs bara en påfyllnadsdos. Det är framförallt ett vaccin mot Kolera men har viss effekt mot turistdiarré. 

  • Boka nu

   Meningokockinfektion kan leda till en allvarlig sjukdom som kan utvecklas snabbt och leda till dödlig utgång. Det är en akut febersjukdom som vanligtvis resulterar i hjärnhinneinflammation. Den allvarligaste formen av meningokockinfektion är sepesis (blodförgiftning) med sjunkande blodtryck och hudblödningar. Större utbrott har rapporterads bl.a. från Afrika. Vid resor till Saudiarabien inför Hajj krävs vaccination mot meningokocksjukdom.

   Symptom

   Svår huvudvärk, nackstyvhet, kräkningar.

   Omtöcknad, förvirring, i svåra fall medvetslöshet. 

   Hudblödningar och sjunkade blodtryck.

    

   Vaccin

   Det finns två olika vacciner mot två olika grupper av meningokocker.

   Meningokocker typ ACYW

   Rekommenderas för vuxna samt barn från 6 veckors respektive 2 års ålder. En dos.

   Meningokocker typ B

   Rekommenderas för barn från 2 månaders respektive 10 års ålder (beroende av vaccin) och vuxna. 

   Två doser.

  • Rabies är en till 100% dödlig sjukdom, som överförs från djur, via bett eller slickning, till människor. Viruset kan inte penetrera huden vilket innebär att det krävs ett sår för att bli smittad via slickning. 

   Symtom
   Vid smitta får patienten oro och ångest vilket är ett tecken på hjärninflammation. Genom påverkan på nerver till svalgmuskulaturen får patienten kramper vid sväljning (vattuskräck). Patienten avlider i regel inom 14 dygn.

   Ett av de viktigaste sätten att skydda sig mot rabies är att vaccinera sig och undvika att klappa katter, hundar och däggdjur vid utlandsresor. ​

   Vaccin​
   Vaccinet ges till resenärer som har ökad risk att komma i kontakt med rabiessmittade djur. Ges även till veterinärer och sjukvårdspersonal som kommer i kontakt med djur som kan vara smittade. Det ges också till personer som kommer befinna sig vid platser där det är svårt att få tag på vaccin. Många länder, däribland Sverige, ställer även krav på att husdjur ska vaccineras.
   Vaccinet ges med två doser.

  • Tyfoid eller Tyfoidfeber är en allvarlig sjukdom som oftast kräver sjukhusvård. De fall som rapporteras i Sverige har konstaterats blivit smittade utomlands. Sjukdomen orsakas av Salmonella Typhi, som utsöndras med avföringen. Smittöverföring sker framförallt via förorenat vatten eller mat. Varje år insjuknar 1/200 personer av befolkningen i Thailand.

   Symtom 
   Tyfoidfeber är en blodförgiftning som börjar med feber som stiger snabbt till 40 grader Celsius eller mer. Huvudvärk, muskelvärk, hosta, röda utslag. Förstoppning första sjukdomsveckan och diarré vid andra. Utan behandling kan sjukdomen vara dödlig där patienten kan avlida av t.ex. bukhinneinflammation eller tarmbristning. Behandlas med antibiotika.

   Vaccin
   Kan ges till barn över två år och vuxna. En dos ges minst två veckor innan resa. Bör förnyas efter tre år om man utsätts för smitta igen.
    

  • Bältros är ett smärtsamt hudutslag med blåsor som orsakas av ett virus, Herpes Zoster.
   Viruset ligger vilande i nervbanorna efter att man haft vattkoppor. 99% av alla vuxna har haft vattkoppor, ibland så milt att man har glömt det. 
   Risken att du ska få bältros ökar med åldern och vid 80 års ålder har en tredjedel av alla haft bältros minst en gång. 
   Du kan alltså få bältros mer än en gång. 
    
   Om du behandlas med läkemedel som dämpar immunförsvaret ökar också risken att du ska få bältros oavsett din ålder. 

   Vaccin
   I dag finns det två vaccin mot bältros.
 
   Shingrix finns i Sverige sedan några år. 
   Vaccinet ger en mycket god skyddseffekt på väl över 90% och är godkänt från 18 års ålder. 
   Vi rekommenderar det till samtliga som är 50 år eller äldre. 
    
   Har man läkemedel som sätter ned immunförsvaret så har man också en större risk att få en besvärlig bältros. Då kan det vara rimligt att överväga att vaccinera sig även om man är yngre. 

   Shingrix är inte ett levande vaccin och kan därför tas även om man har immundämpande behandling.
   Det krävs två doser för att få önskad effekt. Den andra dosen tas 2-6 månader efter den första.

   Zostavax är ett försvagat levande vaccin och kan inte ges till personer med nedsatt immunförsvar. 
   Skyddseffekten mot bältros är ca 50%. Zostavax ges endast i en dos. Vi tillhandahåller inte Zostavax.

  • HPV betyder vårtvirus hos människa och, enligt Folkhälsomyndigheten, är det en grupp av 200 olika virustyper. Vissa av dessa orsakar vanliga hudvårtor medan andra leder till kondylom (könsvårtor). Det kan också resultera i cancer framför allt i livmoderhalsen, könsorganen och svalget.

    

   Majoriteten av alla män och kvinnor som är sexuellt aktiva drabbas av HPV. 4 av 5 får HPV någon gång i livet och 20000 svenskar får kondylom varje år. Varje år behandlas 8000 kvinnor mot cellförändringar varav 550 utvecklar livmoderhalscancer och ca 150 dör i sjukdomen. Män har också en stor risk att drabbas av HPV relaterad cancer. Ca 300 män får cancer årligen på grund av en HPV infektion. Nyligen utförda studier från 2020 visar att prostatacancer är tre gånger vanligare bland dem som har fått HPV-infektion. 
 


    

   Vaccinationerna har inneburit att färre yngre kvinnor i Sverige smittas med olika typer av HPV. Det har även resulterat  i att fallen av kondylom samt allvarliga cellförändringar har minskat signifikant hos kvinnor. 
    
   Idag ingår HPV vaccination för alla ungdomar i årskurs 5. Vaccinet rekommenderas även för kvinnor som har fått cellförändringar då det visat sig att risken för att återfår cellförändringar reduceras väsentligt.
   
Symptom
De flesta HPV infektioner ger inte några symptom. En del ger könsvårtor (kondylom). 
Tidsförloppet från infektion till livmoderhalscancer kan vara flera årtionden.

   Vaccin
   Vaccination ingår i barnvaccinationsprogrammet. 
   För barn i åldrar 9-14 ges två doser vaccin med sex månaders mellanrum. 
   För äldre barn och vuxna rekommenderas tredosschema.
   1-2 månaders mellanrum mellan dos 1 och 2. 
   4-5 månaders mellanrum mellan dos 2 och 3.
   Vaccinet heter Gardasil-9.

  • Säsongsinfluensan orsakar överdödlighet bland riskgrupper, men även du som är frisk kan drabbas hårt av influensan med hög feber och en längre sjukskrivning. Är du nära någon som tillhör en riskgrupp skyddar du också dina närmaste från influensan genom att vaccinera dig.
  
   Det vanliga vaccinet ger ett gott skydd mot influensa och rekommenderas till alla. Skyddet av vacciner är aldrig hundraprocentigt och faktum är tyvärr att det blir lite sämre ju äldre man är eftersom vårt immunförsvar åldras med oss. Därför har man också tagit fram ett högdosvaccin. 
    
   Det finns studier som visar att högdosvaccinet: 
   -ger ytterligare 24,2 % skydd mot influensa i åldersgruppen 65+ .
   -gör att 17,9% färre läggs in på grund av influensa och 
   -gör att 13,4% färre får lunginflammation på grund av influensa. 
   Allt jämfört med om man fått det vanliga vaccinet eller högdosvaccinet. 

   Observera att Regionen erbjuder vaccin mot Influensa gratis till dig som fyllt 65 år.
   Då bokar du tid hos din Hälsocentral.

  • Pneumokocker är den vanligaste orsaken till lunginflammation. Pneumokocker orsakar också bihåleinflammation och öroninflammation. Dessvärre kan pneumokocker också orsaka hjärnhinneinflammation och blodförgiftning (sepsis). Då kallas infektionen för invasiv.  Det finns många varianter av Pneumokocker.
   Risken för personer över 65 år att insjukna i en lunginflammation som orsakas av Pneumokocker är så hög som 1%/år, dvs 1 av 100. 
   Vaccination mot Pneumokocker ingår idag i barnvaccinationsprogrammet.

   Vaccin
   Den senaste utvecklingen av vaccin mot Pneumokocker är ett vaccin som kom våren 2022, Apexxnar. 
   Vissa Regioner ger vaccinet Pneumovax gratis till alla som fyllt 65 år. I Region Kalmar får man det gratis om man fyllt 65 år eller tillhör en riskgrupp.
   Vi ger endast Apexxnar.

  • RS-virus (Resperatory Syncytial Virus) är vanligt och orsakar luftvägsinfektion. Oftast leder den till en lindrig förkylning men kan även ge allvarlig lunginflammation. Hos små barn, äldre personer och de som är multisjuka kan en RS infektion ge en allvarligare sjukdom. Hos de allra yngsta barnen är RS virus den vanligaste orsaken till lunginflammation. Tyvärr orsakar RS virus enstaka dödsfall bland de nyfödda.


   Vaccin
   Vi vaccinerar med Abrysvo som har en god skyddseffekt på 80-90%. Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination mot RS virus för personer över 75 år och personer från 60 år med vissa bakomliggande sjukdomar. Vaccinet är även godkänt för att ges till blivande mammor mellan v24-36 för att ge ett skydd till barnet.
   
Biverkningar: Måttliga och övergående med tex feber, ont i kroppen och trötthet.
   
Dosering: 1 dos.

  • TBE står för Tickborne Encephalitis som är engelska för fästingburen hjärninflammation.
Det tar oftast mellan fyra och tio dagar från fästingbettet till att du blir sjuk, men det kan ta ända upp till en månad.


   I Sverige 2023 hade vi nytt rekord av TBE fall med över 599 registrerade fall. Värst drabbat var Södermanland per invånare. Troligen finns det ett stort mörkertal i siffrorna eftersom TBE kan ge allt från milda sjukdomssymtom till mycket allvarliga.
    
   Viruset finns i fästingens spottkörtlar och överförs snabbt av ett bett. Därför kan du smittas av TBE även om du tar bort fästingen direkt.
    
   Det finns ingen behandling mot TBE.
    
   Symtom
   Ofta startar sjukdomen med feber, muskelvärk och huvudvärk. Uttalad trötthet ingår också i sjukdomsbilden. Det är alltså likt influensa i början och de här symptomen varar i ungefär en vecka och sedan frisknar man. För lite mer än hälften så händer det inget mer.
   
I ungefär en tredjedel av fallen insjuknar man igen ca en vecka efter första episoden och då har viruset spridit sig till hjärnan, det är det som är hjärninflammation. Då insjuknar man med hög feber, svår huvudvärk, kräkningar, förvirring, ljuskänslighet och ljudkänslighet. En del får bestående allvarliga resttillstånd som olika grader av förlamning. Inte sällan så krävs intensivvård i detta skede.

   Det finns vaccin.

   Vaccin
   Barn från ett års ålder kan få vaccin.

   Vaccinet ges med tre doser under första året om man är under 50.
 
   Dos 2 tas med en månads mellan rum från dos 1. 
   Dos 3 med 5-12 mån mellanrum från dos 2.
   Dos 4 med 3 års mellanrum från dos 3.
   Därefter en påfyllnadsdos vart 5:e år. 
    
   För dig som är över 50 ges fyra doser första året.
    
   Dos 2 tas med en månads mellan rum från dos 1. 
   Dos 3 med 2 mån mellanrum från dos 2.
   Dos 4 med 5-12 mån mellanrum från dos 3.
   Dos 5 med 3 års mellanrum från dos 4.
   Därefter en påfyllnadsdos vart 5:e år. 

   Det finns också ett snabbschema för att snabbare uppnå skydd. Detta schema kräver 4 doser under första året.
   ​​
    För dig som har börjat med doser men sen glömt att ta nästa dos så finns det klara riktlinjer hur det ska hanteras. Antingen mailar du till oss eller också bokar du helt enkelt en påfyllnadsdos så kan vi se hur du ska fortsätta när du kommer.

   Vaccinera Kalmar/Bollnäs påminner dig med SMS när det är dags för nästa dos.

  • Vattkoppor är en mycket smittsam sjukdom som oftast drabbar förskole-och skolbarn. Det är för det mesta en ofarlig sjukdom men vuxna tenderar att få allvarligare symtom än barn. Genomgången vattkoppsinfektion ger dig en risk att få Bältros senare under livet.  
   Du kan vaccinera dig mot Vattkoppor med ett vaccin som ges i två doser.


   Symtom 
   Feber, värk i kroppen kliande och blåslikanande utslag. Efter genomgången sjukdom är viruset latent i kroppen som kan vid reaktivering innebära att man får Bältros.

  • Behöver du förlänga ditt körkort för högre behörighet? Ska du börja köra buss/taxi? Då behöver du ett läkarintyg.

   Inför besöket  

   Ta med en giltig ID-handling, gärna körkort.

   Syntestet görs med och utan synhjälpmedel. 

   Undersökningen för körkortsintyg med högre behörighet innehåller

   kroppsundersökning

   synkontroll

   genomgång av sjukdomshistorik

   Kan endast bokas via telefon eller mail.

  •  

   Vi utför norska och svenska sjöfartsintyg. 

   Kan endast bokas via telefon eller mail

bottom of page