top of page

Influensa

Influensa

Säsongsinfluensan orsakar överdödlighet bland riskgrupper.

Men även du som är frisk kan drabbas hårt av influensan med hög feber och en längre sjukskrivning. Och är du nära någon som tillhör en riskgrupp skyddar du också din närmaste från influensan genom att vaccinera dig.


Om du tillhör en riskgrupp så kommer du att erbjudas gratis vaccinering av Regionen med det vanliga vaccinet på din vårdcentral.


Nu finns det också ett högdosvaccin som man började använda i Sverige förra året.
I USA har det använts i åtta år.


Regionen kommer endast att erbjuda det nya högdosvaccinet till särskilt utsatta äldre individer.

Det vanliga vaccinet ger absolut ett gott skydd mot influensa och rekommenderas som sagt till alla. Men skyddet av vacciner är aldrig hundraprocentigt och faktum är tyvärr att det blir lite sämre ju äldre man är eftersom vårt immunförsvar åldras med oss. Därför har man tagit fram ett högdosvaccin. Helt enkelt för att öka skyddseffekten ytterligare för oss som är lite äldre.Det finns studier som visar att högdosvaccinet:

-ger ytterligare 24,2 % skydd mot influensa i åldersgruppen 65+ .

-gör att 17,9% färre läggs in på grund av influensa och

-gör att 13,4% färre får Lunginflammation på grund av influensa.

Allt jämfört med om man fått det vanliga vaccinet eller högdosvaccinet. Och om man är äldre.


Regionerna avvaktar med att erbjuda högdosvaccinet till alla utom de boende på särskilda boende som utgör de mest känsliga äldre individerna i vårt samhälle. Man vill fortsätta att utvärdera om det är kostnadseffektivt att vaccinera med högdosvaccinet. Och visst är det dyrare.


Vi har lyckats få ett antal doser av högdosvaccinet och det kan ges på samma sätt som det vanliga vaccinet till personer som är lite äldre. Vaccinet kan ges från 60 års ålder.
.

Det kostar 790:- att vaccinera sig med högdosvaccinet.

Det kostar 395:- att vaccinera sig med det vanliga vaccinet.Referenser till högdosvaccinet:

1. Efluelda produktresum., www.fass.se, maj 2021

2. DiazGranados CA, et al. (2014). Efficacy of High-Dose versus Standard-Dose influenza vaccine in older adults. N Engl J Med, 371(7):635-645.

doi: 10.1056/NEJMoa1315727.

3. Chang LJ, et al. (2019). Safety and immunogenicity of high-dose quadrivalent influenza vaccine in adults ≥65 years of age:

A phase 3 randomized clinical trial. Vaccine, 37(39):5825-5834. doi: 10.1016/j.vaccine.2019.08.016

bottom of page