top of page

RABIES

Rabies är en till 100 % dödlig sjukdom, som överförs från djur, via bett eller slickning, till människor. Viruset kan inte penetrera huden vilket innebär det krävs ett sår för att bli smittad via slickning. 

Vid smitta får patienten oro och ångest vilket är ett tecken på hjärninflammation. Genom påverkan på nerver till svalgmuskulaturen får patienten kramper vid sväljning (vattuskräck). Patienten avlider i regel inom 14 dygn.

Ett av de viktigaste sätten att skydda sig mot rabies är att undvika klappa katter, hundar och däggdjur vid utlandsresor. 

 

Genom vaccination förebygger man även möjlig exposition. Vaccinet ges till resenärer som har ökad risk att komma ikontakt med rabiessmittad djur eller människor, som t.ex. veterinärer och sjukvårdspersonal. Det ges också till personer som kommer befinna sig vid platser där det är svårt att få tag på vaccin. Många länder ställer krav på vaccination, som exempelvis Sverige. 

Folkhälsomyndigheten. (10 okt. 2022) Sjukdomsinformation om rabies. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/rabies/

VACCIN

bottom of page