top of page

MÄSSLING

Mässling är en allvarlig och mycket smittsam sjukdom. Spädbarn, vuxna och immunsupprimerade personer löper högre risk för svåra komplikationer vid insjukandande av mässling. Före vaccinet gick sjukdomen i vågor där flera hundra dödsfall rapporterades årligen, sedan tidigt 1900-tal. Med förbättrad hygien och matvanor sjönk antalet dödsfall. 

Symptom

Snabbt stigande geber, irritation i ögon, torrhosta. Storfläckigt rött utslag. 

PÅSSJUKA

 

Påssjuka är en virusinfektion med hög smittspridning. Den vanligaste symptomen är svullnader i halsen som ser ut som påsar. Andra symptom inkluderar:

Feber

Trötthet 

Illamående

Huvudvärk 

Ont i när du tuggar

RÖDA HUND

 

Röda hund är en av de klassiska barnsjukdomarna. Anledningen till att man vill vaccinera mot röda hund är bl.a. för att om gravida blir smittade kan det orsaka fosterskador.

 

Det senaste fallen av barn som fötts med medfödd röda hund i Sverige var 2011 och 2014. Då hade mammorna inte vaccinerat sig och hade varit utomlands.

 

Sjudomen orsakas av ett rebellavirus som sprids via luften som en droppsmitta.  

Eftersom vaccination mot röda hund ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet i Sverige är smittrisk väldigt låg. I låginkomstländer utan allmän vaccinationsprogram är sjudomen fortfarande vanlig. 

 

VACCIN

Vaccinet är en komminationsvaccin mot mässling-påssjuka-röda hund (MPR). Det ingår i det allmäna vaccinationsprommet och i grundskyddet vid utlandsresor.
 

Folkhälsomyndigheten (21 Feb. 2022) Vaccin mot mässlng. www.folkhälsomyndigheten.se

Folkhälsomyndigheten (7 Okt. 2022) Vaccin mot påssjuka. www.folkhalsomyndigheten.se

Folkhälsomyndigheten (7 Okt. 2022) Vaccin mot röda hund. www.folkhalsomyndigheten.se

bottom of page