top of page

MENINGOKOCKER

Meningokockinfektion kan leda till en alvarig sjukdom som kan utvecklas snabbt och leda till dödlig utgång. Det är en akut febersjukdom som vanligtvis resulterar i hjärnhinneinflammation. Den allvarligaste formen av meningokockinfektion är sepesis (blodförgiftning) med sjunkande blodtryck och hudblödningar. Större utbrott har rapporterads bl.a. från Afrika. 

Symptom

Svår huvudvärk, nackstyvhet, kräkningar.

Omtöcknad, förvirring, i svåra fall medvetslöshet. 

Hudblödningar och sjunkade blodtryck. 

VACCIN

 

Det finns två olika vacciner mot två olika grupper av meningokocker. Vilket vaccin som rekommenderas beror på vart du ska resa. Vid resor till Saudiarabien inför Hajj krävs vaccination mot meningokocksjukdom. 

 

Folkhälsomyndigheten (21 Feb. 2022) Vaccin mot meningokocker. www.folkhälsomyndigheten.se

bottom of page