top of page

MALARIAPROFYLAX

Malaria är en livshotande sjukdom som sprids via Anopheles myggan. Det är vanligt förekommande i tropiska och subtropiska delar av världen, där de flesta dödsfallen är i Afrika. Det går att bota sjukdomen. Det är även möjligt att förhindra risken att få Malaria genom malariaprofylax. 

Symptom

Periodvis återkommande feber och frossa. Illamående, huvudvärk och kräkningar. Vid svåra fall medvetslöshet, svåra diarréer och chock. Tidig diagnos och behandling är oerhört viktigt för att bota sjukdomen.

WHO. (6. Apr. 2022) Malaria. www.who.int
Folkhälsomyndigheten. (2019) Sjukdomsinformation om Malaria. www.folkhälsomyndigheten.se

bottom of page