Lunginflammation

Pneumokocker är den vanligaste orsaken till lunginflammation. Pneumokocker orsaker också bihåleinflammation och öroninflammation.

Dessvärre kan pneumokocker också orsaka

hjärnhinneinflammation och blodförgiftning.

Då kallas infektionen för invasiv.

Det finns två olika vacciner mot pneumokockinfektion. Ett sk polysackaridvaccin som heter Pneumovax och har funnits på marknaden sedan decennier.

Det andra vaxinet är ett sk konjugatvaccin och heter Prevenar13.

Konjugatvaccinet har bäst effekt mot invasiva pneumokockifektioner.

Generellt så kanske Pneumovax räcker om man är frisk för övrigt. Vill man skydda sig mot invasiva infektioner så bör man välja Prevenar13 och kanske komplettera med Pneumovax efter minst 12 månader.

Seniorer.jpg

Prevenar13 kostar 845- per dos och det räcker med en dos.
Pneumovax kostar 450:- per dos