top of page

Kolera & E.coli (Turistdiarré)

VACCIN

Ett oralt vaccin ges för både Kolera och E.coli. Vaccinet heter Dukoral där två doser ska tas med 1 veckas intervall. Effekten kvarstår i 3 mån. Ska man resa igen inom 5 år behövs bara en påfyllningsdos. Det är framförallt ett vaccin mot kolera men har viss effekt mot turistdiarré. 

 Kolera

Klassisk kolera är en allvarlig sjukdom som obehandlad har hög dödlighet. Det orsakas av en bakterie som heter Vibrio cholerae som finns i vatten med låga salthalter eller i sötvatten. Kolera sprids via förorenat dricksvatten och i länder där vattenstandarden är otillräcklig. Majoriteten av smittade personer visar inga eller endast milda symptomer vilket ökar risken för smittspridning. 

 

I Sverige finns inte bakterien men den kan isoleras från resenärer som smittats i länder där kolera finns. 

Symptom

Akut mag-och tarmsymptom med riklig och vattnig avföring. Snabb uttorkning som följs av cirkulationskollaps. 

Vid obehandlade fall är risken hög att avlida inom några timmar. Behandling består först och främst av att kompensera för vätske-och salt bristen. 

(Folkhälsomyndigheten)

E.coli

Många olika E.coli kan orsaka turistdiarré som är ett samlingsnamn för besvär med lös mage som man kan få vid utlandsresor. Det är störst risk att få turistdiarré i länder med dålig livsmedelshygien och dålig vattenrening. 

Symptom

Diarré, magont, illamående, kräkningar och feber. 

(Folkhälsomyndigheten)

bottom of page