top of page

(Folkhälsomyndigheten) 

JAPANSK ENCEFALIT (JE)
En virusorsakad hjärninflammation som sprids via myggor och som är vanligt förekommande i Sydostasien. Sjukdomen kan inte spridas direkt från människa till människa. Ungefär 1/1000 myggor är infekterade i endemiska områden. Vid bett av JE-infekterad mygga är den uppskattade risken att smittas ca. 1/10.

Symptom
Feber, huvudvärk, illamående och kräkningar. 
I svåra fall: medvetslöshet, kramper och förlamning. Dödligheten är hög och överlevande patienter blir aldrig 100% återställda.  

VACCIN

Rekommenderas till de som är 2 mån och äldre och som ska vistas en längre tid där JE är endemiskt och för de som är utsatta för risk genom sitt arbete. Grundvaccineringen består av två eller tre doser beroende på ålder.

För bra skydd ska du ta två doser med en till fyra veckors mellanrum. Om du har fyllt 60 år ska du även få en påfyllnadsdos en till två månader efter dos två. Därefter har du skydd i minst 1 år. 

bottom of page