top of page

(Folkhälsomyndigheten)

HPV- HUMANT PAPPILLOMVIRUS

HPV betyder vårtvirus hos människa och, enligt Folkhälsomyndigheten, är det en grupp av 200 olika virustyper. Vissa av dessa orsakar vanliga hudvårtor medan andra leder till kondylom (könsvårtor). Det kan också resultera i cancer framför allt i livmoderhalsen, könsorganen och svalget. 

Majoriteten av alla män och kvinnor som är sexuellt aktiva drabbas av HPV. Varje år blir ca 800 kvinnor och 300 män i Sverige drabbade av viruset. Varje år behandlas 8000 kvinnor mot cellförändringar varav 550 utvecklar livmoderhalscancer och ca 150 dör i sjukdomen. Nyligen utförda studier från 2020 visar även att prostatacancer är tre gånger vanligare bland dem som har HPV-infektion.
 
Vaccinationerna har inneburit att färre yngre kvinnor i Sverige smittas med olika typer av HPV. Det har även resulterat att fallen av kondylom samt allvarliga cellförändringar har minskat signifikant. 

Symptom
De flesta HPV infektioner ger inte några symptom. En del ger könsvårtor (kondylom). Om inte HPV- infektioner behandlas kan det leda till cellförändringar. 
Tidsförloppet från infektion till livmoderhalscancer kan vara flera årtionden.

 

VACCIN

Vaccination ingår i barnvaccinationsprogrammet. 

För barn i åldrar 9-14 ges två doser vaccin med sex månaders mellanrum. 

För äldre barn och vuxna rekommenderas tredosschema.

1-2 månaders mellanrum mellan dos 1 och 2. 

 4-5 månaders mellanrum mellan dos 2 och 3.

Vi vaccinerar med Gardasil.

bottom of page