top of page

(Folkhälsomyndigheten)

HEPATIT B
Hepatit B överförs huvudsakligen via blod eller sexuellt. Det är en vanligt förekommande sjukdom där man uppskattar att det finns ca. 240 miljoner kroniska bärare av Hepatit B.

Symptom
Inflammation i levern, extrem trötthet, dålig matlus under flera veckor till månader. Kraftig lunginflammation där huden blir gul. 5% av alla vuxna utvecklar en kronisk leverinflammation och är fortsatt smittsamma. Ju yngre man är vid smittotillfället desto större är risken för kronisk sjukdom. I kronisk fas kan Hepatit B orsaka levercancer. 

VACCIN
Vaccinet (Twinrix) ges i tre doser och sker intramuskulärt.
Doserna ges med följande intervaller:
Dag 0 efter 1 månad och sedan 6 månader.  

bottom of page