top of page
HEPATIT A (epidemisk gulsot)
Ett virus som utsöndras i avföring. Smittning sker via avloppsvatten och framförallt fingrar som hanterar mat som har förorenats i kombination med toalettbesök. Viruset kan även överföras via infekterad dryck och mat. Under 2020 infekterades 9 personer i Sverige där frysta importerade hallon var den misstänkta smittkällan. 

Viruset överlever djupfrysning, 60 grader C i en timmes tid, klarar sig bra i rumstemperatur upp till ien vecka och kan forfarande smitta från en månad gammal torkad avföring.


Symptom 
Feber, illamående, i vissa fall kräkningar och gulhet i huden.
Urinen kan få en mörk färg och avföringen kan bli kittfärgad.
De flesta upplever extrem trötthet och dålig matlust som kan vara under en längre period.  

Den genomsnittliga tiden för sjukskrivning är ca. 30 dagar. 


 

VACCIN

Vaccinet ska tas i två omgångar. Andra dosen ska tas tidigaste efter 6-12 månader och då anses den räcka i 30 år.

Det finns kombinationsvaccin för Hepatit A & B. 

bottom of page