top of page

(Folkhälsomydigheten)

GULA FEBERN

Ursprunget för gula febern(GF) är Afrika där första dokumenterade fallet var 1648. Den sprids mellan människor via myggor. Under 1700-t dog 1 av 2 soldater av GF.
Idag är  GF endemisk i Afrika och Sydamerika.


Symptom 

Många som smittas med GF får inga symtom eller endast milda sådana. 

Blir du smittad kan du: 
Insjunkna akut med feber, muskelvärk, huvudvärk
 Levern kan påverkas (gulsot) om allmäntillståndet försämras och  blödningar framförallt allt från mag-/tarmkanalen kan förekomma. Vid svår sjukdom är dödligheten omkring 50%.

Många länder i Afrika och Sydamerika har krav på vaccinering. 
Vaccinering sker med en dos och ger skydd för livet.  
bottom of page