Vaccinating

GRUNDSKYDD

I Sverige har vi vaccinationsprogram som ger oss ett grundskydd mot olika sjukdomar. När man kommer upp i ålder behöver dessa ses över så att man bibehåller ett bra skydd. 

-Difteri

-Kikhosta

-Meningokocker

-Mässling

-Polio

-Påssjuka

-Röda hund

-Stelkramp