top of page
Vaccinating

GRUNDSKYDD

I Sverige har vi vaccinationsprogram som ger oss ett grundskydd mot olika sjukdomar. Detta grundskydd behöver fyllas på. Skyddet mot Kikhosta minskar efter 5 år medan skyddet mot Stelkramp och Difteri varar mer än 10 år.

-Stelkramp

-Difteri

-Kikhosta

-Polio

-Mässling

-Påssjuka

-Röda hund

bottom of page