BÄLTROS BRYR SIG INTE.

MEN SHINGRIX SKYDDAR DIG.

SHINGRIX är ett nytt effektivt vaccin som skyddar dig mot bältros

Vi ger Shingrix till alla som är 50 år och över och som vill skydda sig mot Bältros. Det finns ingen övre åldersgräns. Om du har ökad risk för att få bältros så rekommenderar vi vaccinationen från 18 års ålder.

Om Bältros och Bältrosvaccinering

Vad bör jag veta om bältrosvaccin (Shingrix)?


Bältrosvaccinering är det enda sättet att skydda mot bältros och postherpetisk neuralgi (PHN), den vanligaste komplikationen från bältros. Den amerikanska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten, CDC rekommenderar att friska vuxna 50 år och äldre får två doser av bältrosvaccinet Shingrix (rekombinant zostervaccin), med 2 till 6 månaders mellanrum, för att förhindra bältros och komplikationerna från sjukdomen. Vi ger dig Shingrix med en spruta i överarmen. Shingrix ger starkt skydd mot bältros och Postherpatisk Neuralgi (PHN), det brännande, olidliga smärttillståndet som kan finnas kvar i månader till år efter det man haft bältros. Två doser Shingrix är mer än 90% effektiva för att förhindra bältros och PHN. Skyddet förblir över 85% i minst de första fyra åren efter att du vaccinerats. Shingrix är det rekommenderade vaccinet framför Zostavax® (zostervaccin live), ett bältrosvaccin som används sedan 2006 och som också ger ett skydd, men med ungefär 50% effektivitet. Zostavax kan fortfarande användas för att förhindra bältros hos friska vuxna 60 år och äldre. Du kan till exempel använda Zostavax om du är allergisk mot Shingrix, föredrar Zostavax eller begär omedelbar vaccination och Shingrix är inte tillgänglig. Zostavax ges med endast en dos och kostar mindre.
Vem kan få Shingrix?


Friska vuxna 50 år och äldre bör få två doser Shingrix, separerade med 2 till 6 månader. Du bör få Shingrix även om du tidigare • har haft bältros • har fått Zostavax • och om du inte är säker på om du hade vattkoppor Det finns ingen högsta ålder för att få Shingrix. Om du har haft bältros tidigare kan du få Shingrix för att förhindra framtida utbrott av sjukdomen. Det finns ingen specifik tid som du behöver vänta efter att ha fått bältros innan du kan få Shingrix, men i allmänhet bör du se till att bältrosutslaget har försvunnit innan du vaccineras. Du kan få Shingrix oavsett om du minns att du har haft vattkoppor tidigare. Studier visar att mer än 99% av amerikanerna 40 år och äldre har haft vattkoppor, även om de inte kommer ihåg att de hade sjukdomen. Ungefär samma siffror gäller i Sverige. Vattkoppor och bältros är besläktade eftersom de orsakas av samma virus (varicella zoster-virus). Efter att en person har återhämtat sig från vattkoppor förblir viruset vilande (inaktivt) i kroppen. Det kan återaktiveras år senare och orsaka bältros. Om du har fått Zostavax nyligen bör du vänta minst åtta veckor innan du får Shingrix. Tala med din oss för att bestämma den bästa tiden att få Shingrix. Shingrix finns i begränsad mängd i Sverige och erbjuds bara genom inbjudna vaccinmottagningar. Vi är stolta över att kunna erbjuda denna ibland livsförändrande vaccination i Kalmar. Påbörjar du din vaccination hos oss så garanterar vi att vi har den andra dosen tillgänglig för dig också. Om du har frågor om Shingrix, prata med oss.
Hur bra fungerar Shingrix?


Två doser av Shingrix ger starkt skydd mot bältros och postherpetisk neuralgi (PHN), den vanligaste komplikationen av bältros. • Hos vuxna 50 till 69 år som fick två doser var Shingrix 97% effektivt för att förebygga bältros; bland vuxna 70 år och äldre var Shingrix 91% effektiv. • Hos vuxna 50 till 69 år som fick två doser var Shingrix 91% effektiv för att förebygga PHN; bland vuxna 70 år och äldre var Shingrix 89% effektiv. Shingrix-skyddet förblev högt (mer än 85%) hos personer 70 år och äldre under de fyra åren efter vaccinationen. Eftersom din risk för bältros och PHN ökar när du blir äldre är det viktigt att ha ett starkt skydd mot bältros under dina äldre år.
Vilka är de möjliga biverkningarna av Shingrix?


Studier visar att Shingrix är säkert. Vaccinet hjälper din kropp att skapa ett starkt försvar mot bältros. Du kommer sannolikt att ha tillfälliga biverkningar av att få sprutan. Biverkningarna kan påverka din förmåga att utföra normala dagliga aktiviteter i 2 till 3 dagar.De flesta fick en öm arm med mild eller måttlig smärta efter att ha fått Shingrix, och vissa hade också rodnad och svullnad där de fick sprutan. Vissa människor kände sig trötta, hade muskelsmärta, huvudvärk, skakningar, feber, magont eller illamående. Cirka 1 av 6 personer som fick Shingrix upplevde biverkningar som hindrade dem från att göra regelbundna aktiviteter. Symtomen försvann på egen hand på cirka 2 till 3 dagar. Biverkningar var vanligare hos yngre människor.Du kan få en reaktion på den första eller andra dosen av Shingrix, eller båda doserna. Om du upplever biverkningar kan du välja att ta receptfria smärtstillande läkemedel som ibuprofen eller paracetamol.​I kliniska prövningar var Shingrix inte associerad med allvarliga biverkningar. Faktum är att allvarliga biverkningar från vacciner är extremt sällsynta. Till exempel, för varje 1 miljon doser av ett vaccin som ges kan möjligen en eller två personer få en allvarlig allergisk reaktion. Tecken på en allergisk reaktion inträffar inom några minuter eller timmar efter vaccinationen och inkluderar nässelfeber, svullnad i ansikte och hals, andningssvårigheter, snabb hjärtslag, yrsel eller svaghet. Om du upplever dessa eller andra livshotande symtom, kontakta genast läkare.​Shingrix orsakar ett starkt svar i ditt immunförsvar, så det kan ge kortvariga biverkningar mer intensiva än du är van vid från andra vacciner. Dessa biverkningar kan vara obekväma, men de är väntade och försvinner vanligtvis på egen hand om två eller tre dagar.Om du upplever besvärande biverkningar från Shingrix bör du rapportera dem till oss för bedömning och registrering. Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor och funderingar. Bältrosvaccinet innehåller inte timerosal (ett konserveringsmedel som innehåller kvicksilver).b.
Varför kan jag inte få Shingrix på min vårdcentral?


Sverige är det fjärde landet som har fått tillgång till vaccinet. De andra länderna är USA, Kanada och Tyskland. Tillgången till vaccinet är starkt begränsad och tillverkaren, GSK, har valt att sluta kontrakt med utvalda vaccinationskliniker som kan köpa vaccinet för att säkerställa att de som påbörjar sin vaccination också kan fullfölja den. Det går alltså inte att förskriva detta vaccin på recept. Vi på Kalmar Vaccination känner oss stolta över att ha möjlighet att erbjuda detta vaccin som nästan helt kan skydda mot bältros. Vi kan med vårt kontrakt garantera den kund som påbörjar sin vaccination att också få den andra och sista dosen (som ju bör tas senast 6 månader efter första).
Vad är bältros?


Bältros är ett smärtsamt utslag som utvecklas på ena sidan av ansiktet eller kroppen. Utslaget består av blåsor som vanligtvis torkar över på 7 till 10 dagar och rensas upp helt inom 2 till 4 veckor.

Innan utslaget dyker upp har man ofta smärta, klåda eller stickningar i området där det kommer att utvecklas. Dessa symtom kan komma flera dagar innan utslaget dyker upp och då är det ibland svårt att förstå att man drabbats av bältros.

Vanligtvis förekommer utslag i en enda rand runt antingen vänster eller höger sida av kroppen. I andra fall uppstår utslag på ena sidan av ansiktet. Bältros i ansiktet kan påverka ögat och orsaka synförlust. I sällsynta fall (vanligtvis hos personer med försvagat immunförsvar) kan utslaget vara mer utbrett i kroppen och se ut som ett vattkoppor.

Andra symtom på bältros kan inkludera

Feber

Huvudvärk

Frossa

Orolig mage
Hur smittar bältros?


Alla som har haft vattkoppor tidigare kan utveckla bältros; även barn kan få bältros. Bältros kan inte överföras från en person till en annan. Viruset som orsakar bältros, varicella zoster-virus (VZV) kan spridas från en person med aktiv bältros och orsaka vattkoppor hos någon som aldrig hade haft vattkoppor eller fått vattkoppsvaccin. VZV sprider sig genom direktkontakt med vätska från utslag. De flesta som utvecklar bältros har bara ett avsnitt under sin livstid. Du kan dock få sjukdomen mer än en gång. En person med aktiva bältros kan sprida viruset när utslaget är i blåsfasen. Du är inte smittsam innan blåsorna dyker upp. När utslaget har skorpat är du inte längre smittsam. VZV från en person med bältros är mindre smittsam än viruset från någon med vattkoppor. Risken för att sprida viruset är låg om du täcker bältrosutslag.

För att förhindra att VZV sprids till andra:

-Täck utslaget.

-Undvik att vidröra eller repa utslaget.

-Tvätta händerna ofta.

Undvik kontakt med följande personer tills dina utslag torkar:

-gravida kvinnor som aldrig har haft vattkoppor eller vattkoppevaccin;

-för tidiga eller lågfödda spädbarn; och

-personer med försvagat immunsystem, såsom personer som får immunsuppressiva läkemedel eller genomgår kemoterapi, organtransplantatmottagare och personer med humant immunbristvirus (HIV) -infektion.
Vad finns det för komplikationer till bältros?


Långvarig nervsmärta är den vanligaste komplikationen

Den vanligaste komplikationen av bältros är långvarig nervsmärta som kallas postherpetisk neuralgi (PHN).

”Fem år senare tar jag fortfarande receptbelagda läkemedel mot smärta. Mina bältrosutslag utvecklades snabbt till öppna, sipprade sår som på bara några dagar krävde att jag skulle läggas in på sjukhus. Jag kunde inte äta, sova eller utföra ens de mindre uppgifterna. Det var helt försvagande. Smärtan begränsar fortfarande min aktivitetsnivå till denna dag. ”

—En 63-årig harpist som inte kunde fortsätta spela på grund av bältros

PHN förekommer i de områden där bältrosutslaget var, även efter att utslaget har klarat sig. Det kan pågå i månader eller år efter att utslaget försvinner. Smärtan från PHN kan vara så svår och försvagande att den stör vardagen.

Cirka 10 till 18% av personer som får bältros kommer att uppleva PHN. Din risk för smärttillståndet PHN ökar med åldern. En äldre vuxen med bältros är mer benägen att utveckla PHN och har längre bestående och svårare smärta än en yngre person med bältros. Människor yngre än 40 upplever sällan PHN.

Andra komplikationer:

-allvarliga komplikationer med ögat, inklusive blindhet.

Mycket sällan kan det också leda till;

-lunginflammation,

-hörselproblem,

-hjärninflammation (encefalit) eller

-död
Kan man behandla bältros


Antivirala läkemedel – acyklovir (Zovirax) - är tillgängliga för att behandla bältros och förkorta sjukdomens längd och svårighetsgrad. Dessa läkemedel är mest effektiva om du börjar ta dem så snart som möjligt efter att utslag uppträder. Om du tror att du har bältros, kontakta din vårdgivare så snart som möjligt för att diskutera behandlingen. Det är viktigt att behandlingen påbörjas så snart som möjligt för att få effekt.

Smärtstillande läkemedel, antingen receptfria eller starkare, receptbelagda, kan hjälpa till att lindra smärtan orsakad av bältros.

Det mest effektiva är att förebygga bältros genom att vaccinera sig.
Hur bokar jag min vaccinering?


Till att börja med vill vi att du kontaktar oss på epost info@vaccinera.com eller telefon 072-442 00 90 för att boka din tid och reservera dina doser.

072 442 00 90

  • Facebook

©2020 by Sands and Seas AB