Covid-19 Resetest / Covid-19 Travel Certificates

To follow in English

Det finns två olika test för att utesluta att man har Covid-19 och olika länder har olika krav på tester.

Det ena är ett PCR-test som skickas till ett laboratorium och man får svar på på kvällen dagen efter man testat sig. Det testet kostar 1995:- med intyg

Mer information om PCR-test hittar du om du klickar på länken nedan:

Vissa länder kräver ett sk snabbtest (antigen-test) och det svaret har man inom 30 minuter. Den analysen utför vi på plats. Priset för det är 995:- med intyg under vardagar.

Vi kan ha möjlighet att hjälpa dig med ett snabbtest under vissa helger. Priset för testet under helger är 1495:-

För att boka behöver vi veta vilket test du vill ha,  ditt namn, personnummer och mobilnummer (och när du vill bli testad).

Skicka ett mail till info@vaccinera.com.

När du kommer för att testas, ta vänligen med dig ditt pass.

(Intygen utfärdas på engelska och är signerade av läkare)

There are two different tests to rule out having Covid-19 and different countries have different testing requirements. One is a PCR test that is sent to a laboratory and you get an answer in the evening the day after you have tested yourself. That test is the Gold Standard. The test costs SEK 1995:-

You will find more info on the PCR-test by clicking on the button:

 


Other countries require a so-called Rapid test (antigen test) and you get that answer within 30 minutes. We perform that analysis on site. The price for it is SEK 995 on weekdays.
We might be able to help you with a Rapid test during weekends depending on our commitments. The price for a Rapid test during weekends is 1495:-

To book, we need to know which test you want, your name, social security number (or DOB) and mobile number (and when you want to be tested). Send an email to info@vaccinera.com.

When you come for your test, please bring your passport.

(The Certificate is in English and signed by a Doctor.)