top of page

Covid test med reseintyg

covid test

För att se att du inte är smittad med Covid-19 tas ett RT-PCR-test eller ett Antigentest, även kallat snabbtest eller Lateral flow.

Detta innebär att vi topsar dig bak i näsan för att ta provet.

PCR testet skickar vi till Life Genomics, som är ett SWEDAC-ackrediterat laboratorium som uppfyller högsta internationella standard.

Svaret på PCR testet får du dagen efter provtagningen, vanligtvis under eftermiddagen

Antigentestet analyseras på plats hos oss med svar efter ca 15 minuter.

Om provresultatet är negativt skickas provresultatet till E-hälsomyndigheten som omgående automatiskt skapar ett covidbevis.

Du får svaret i appen Coronafree eller som utskrift. Har du en digital brevlåda kommer intyget även dit.

Olika länder har olika krav på tid för hur gammalt intyget får vara och den informationen får du från din researrangör eller på UD:s hemsida för resa.

Skulle det visa sig att du är positiv (har viruset) trots att du inte har symtom så hjälper vi dig med de intyg som eventuellt krävs för att avboka en resa. Dessutom kommer vi att ge dig råd om hur du ska hantera din situation och skydda de dina så länge du kan antas vara smittsam.

Viktigt Information

PCR test kostar 2219:- (Tyvärr kan vi inte ta PCR test under helger)

Antigentest vardagar 695:- Helger 995:-

 

Du måste ha varit symtomfri de senaste 7 dagarna för att testas.
 

Ta med ditt pass för legitimation.

​Tid för testet bokar du via e-mail:
info@vaccinera.com

 

eller telefon: 072-442 00 90

Covid testing

To see that you are not infected with Covid-19, an RT-PCR test or an Antigen test, also called a rapid test or Lateral flow, is taken.

This means that we sample you in the back of your nose.


We send the PCR test to Life Genomics, which is a SWEDAC-accredited laboratory that meets the highest international standards.

 

You will receive the answer to the PCR test the day after the sample, usually in the afternoon.


The Antigen test is analyzed on site with the result after about 15 minutes.


If the test result is negative, the test result is sent to the E-health authority, which immediately automatically creates a Covid certificate. You get a digital Certificate or as a printout. Different countries have different requirements for how old the certificate may be and you get that information from your tour operator or on the Ministry of Foreign Affairs' website for travel.

Important information

The PCR test costs 2219: - (Unfortunately we can not take PCR test on weekends)
Antigen test weekdays is SEK 695  and on weekends SEK 995

 

You must have been symptom-free for the last 7 days to be tested.
 

Please bring your passport for identification.

 

You book the appointment for the test via email:

info@vaccinera.com
 

or phone: 072-442 00 90

bottom of page