Covid PCR-test med reseintyg

Covid PCR test with travel certificate

(TO FOLLOW IN ENGLISH)

Vi utfärdar reseintyg som visar att du är smittfri från Corona. Dvs ett intyg som krävs av flera länder vid inresa. För att se att du inte är smittad med Covid-19 tas ett s k PCR-test. Detta innebär att vi topsar dig i näsan och skickar testet till ett förstklassig laboratorium för analys. Provet visar om du har en pågående infektion eller inte. Testet säger ingenting om du har haft en genomgången infektion tidigare, för det krävs ett antikroppstest.

Då denna undersökning är utförd och testet är negativt utfärdar vi ett intyg om smittfrihet som accepteras av de länder som kräver sådant intyg. Olika länder har olika krav på tid för hur gammalt intyget får vara och den informationen får du från din researrangör. Du får svar (och intyg i handen) på kvällen dagen efter provtagningen om vi tar provet måndag till torsdag.

Skulle det visa sig att du är positiv (har viruset) trots att du inte har symtom så hjälper vi dig med de intyg som eventuellt krävs för att avboka en resa. Dessutom kommer vi att ge dig råd om hur du ska hantera din situation och skydda de dina så länge du kan antas vara smittsam.

Våra analyser utförs hos TATAA Biocenter, som är ett SWEDAC-ackrediterat laboratorium som uppfyller högsta internationella standard. Bokningarna av tjänsten sker genom ett samarbete med Coronapassport.

 

Hälsoundersökningen med intyg kostar 1995:- Vi tar emot bokningar för tester på måndag till fredag. Du måste ha varit symtomfri de senaste 7 dagarna för att testas.
Ta med ditt pass för legitimation.

Återigen; tänk på "tidtabellen":

Tar vi provet på måndag kl 1500 så får du svar och intyg på tisdag kväll och provsvaret blir 72 timmar på torsdag kl 1500, och så vidare. Vi tar prover vardagar, måndag till och med fredag.

Vänligen ta med ditt Pass till testningen.

Tid för testet bokar du via mail:
info@vaccinera.com
eller

telefon: 
072-442 00 90

We issue travel certificates that show that you are infection-free from Corona. That is a certificate required by several countries upon entry. To see that you are not infected with Covid-19, a so-called PCR test is taken. This means that we sample your nostril and send the test to a first-class laboratory for analysis. The test shows if you have an ongoing infection or not. The test says nothing if you have had a previous infection before, since an antibody test is required for that.

When this examination is performed and the test is negative, we issue a certificate of infection-freeness which is accepted by the countries that require such a certificate. Different countries have different time requirements for how old the certificate could be and you should get that information from your tour operator. You will receive an answer (and a certificate in hand) in the evening the day after the test if we take the test Monday to Thursday.

Should it turn out that you are positive (have the virus) even though you have no symptoms, we will help you with the certificates that may be required to cancel a trip. In addition, we will give you advice on how to handle your situation and protect your loved ones for as long as you can be assumed to be contagious.

Our analyzes are performed at TATAA Biocenter, which is a SWEDAC-accredited laboratory that meets the highest international standards. Booking for this service is done through a cooperation with Coronapassport.

 

The test with a certificate costs SEK 1995. You can schedule a test Monday thru Friday. We require you to have been symptom-free for the last 7 days to be tested.
Please bring your passport for identification.

Again; please consider the "timetable":

If we take the test on Monday at 1500, you will receive an answer and certificate on Tuesday evening and the test answer will be 72 hours on Thursday at 1500, and so on. We take samples Monday thru Friday.

Please schedule your test by email:
info@vaccinera.com
or

by phone:
+46-72-442 00 90