top of page

BÄLTROS
 

Bältros är ett smärtsamt hudutslag med blåsor som orsakas av vattkoppsvirus som har vilat i kroppen.

99% av alla vuxna har haft vattkoppor, ibland så milt att man har glömt det. Risken att du ska få bältros ökar med åldern och vid 80 års ålder har en tredjedel av alla haft bältrosminst en gång.

Du kan alltså få bältros mer än en gång.

 

Om du behandlas med läkemedel som dämpar immunförsvaret ökar också risken att du ska få bältros oavsett din ålder. 

 

VACCIN

I dag finns det två vacciner mot bältros.
 

Shingrix

Shingrix är nytt i Sverige sedan ungefär ett år.

Vaccinet ger en mycket god skyddseffekt på över 90% och kan tas från 18 års ålder.

Vi rekommenderar det till samtliga som är 50 år eller äldre.

 

Har man läkemedel som sätter ned immunförsvaret så har man också en större risk att få en besvärlig bältros.

Då kan det vara rimligt att överväga att vaccinera sig även om man är yngre.

Shingrix är ett avdödat vaccin.

Det krävs två doser för att få önskad effekt. Den andra dosen tas 2-6 månader efter den första.

Vaccinet kostar 2400 kr per dos.

Zostavax

Zostavax är ett levande vaccin och som inte kan ges till personer med nedsatt immunförsvar. 

Skyddseffekten mot bältros är ca 50%. Zostavax ges endast i en dos. 

bottom of page