Bältros

 Bältros är ett smärtsamt hudutslag med blåsor som
orsakas av vattkoppsvirus som har vilat i kroppen.
99% av alla vuxna har haft vattkoppor, ofta så milt
att man har glömt det. 

Risken att du ska få bältros ökar med åldern
och vid 80 års ålder har hälften av alla haft bältros
minst en gång. Du kan alltså få bältros mer än en
gång. Om du behandlas med läkemedel som
dämpar immunförsvaret, ökar också risken
att du ska få bältros oavsett din ålder. 

 

KOMPLIKATIONER TILL BÄLTROS 

är vanliga. Några beskrivs här; 


-EXTREM SMÄRTA 

ÖVER 96% av de som får bältros upplever
akut smärta, och många beskriver smärtan som värkande, svidande, stickande och chockartad. 

_POSTHERPETISK NEURALGI 

är den vanligaste komplikationen. Det är en SVÅR SMÄRTA som kan pågå i MÅNADER eller till och med ÅR i det läkta utslaget. 

_ANDRA KOMPLIKATIONER TILL BÄTROS 

är ÄRRBILDNING, SYNKOMPLIKATIONER (om utslag uppträder runt ögat) och 

BESTÅENDE SVAGHET och ibland FÖRLAMNING i de områden som betjänas av nerverna som drabbats av bältros.

 

Idag finns det två vacciner mot bältros:

Shingrix som är nytt i Sverige sedan ungefär ett år. Shingrix ger en mycket god skyddseffekt på över 90% och kan tas från 18 års ålder. Vi rekommenderar det till samtliga som är 50 år eller äldre. Har man läkemedel som sätter ned immunförsvaret så har man också en större risk att få en besvärlig bältros. Då kan det vara rimligt att överväga att vaccinera sig även om man är yngre. Shingrix är ett avdödat vaccin.

Det krävs två doser för att få effekt. Den andra dosen tas 2-6 månader efter den första.

Shingrix kostar 2400 kr per dos.

Zostavax som är ett levande vaccin och som inte kan ges till personer med nedsatt immunförsvar.  Zostavax ges i en dos. Skyddseffekten mot bältros är ca 50%. Zostavax ges endast i en dos.

Zostavax kostar 995 kr för en dos.

A%CC%88ldrePar_edited.jpg